måndag 6 oktober 2014

Berättelsebyten i skolan

I skolan berättade vi historier för varandra i små grupper. Sedan skulle vi teckna en serie med klassisens historia som grund. Det var spännande och lärorikt. Jag hade aldrig tidigare tecknat utifrån någons muntliga berättelse. Det gällde att anteckna väsentliga saker samtidigt som en lyssnade!

Efter redovisning för varandra satte vi ihop allas serier i ett fanzine som vi döpte till Berättelsebyten. Jag fick äran att pryda framsidan!  

Fötter och framsidans första uttryck på fiskbensparkett!

Fansinet blev så tjockt att det var svårt att häfta ihop!
Framsidan i all sin glans! (utskrivet på lätt glansigt papper!)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar